петък, септември 21, 2012

Still here

Не затвори вратата на излизане.

Пусна стонове и въздишки да се търкулват подире ти и сам си си виновен, защото сега ще те преследват през целия ден, докато не се върнеш.

Вратата е отворена, но аз няма да излизам.

Ще остана вътре обгърната от спомена за хриптящи възгласи, за изпуснати набързо задъхани фрази сред потни докосвания, сред смесеното ухание на теб и мен по завивките...

Ще гледам как деня се плъзга в различните си нюанси по голото ми, грешно тяло, ще отхапвам от сочните праскови, които донесе и с порочна усмивка ще си припомням, почти успяваща да извикам усещането, как горещите ти устни изпиваха сока от тях, спуснал се по брадичката ми и лебедовата ми шия.

Сигурно ще моля по- скоро да те видя да се подаваш през процепа на отворената врата, защото бялото около мен вече ще се е пръснало от нагряване и ще пулсира в огнено палеща нужда да поема лакомото ти желание да се слееш с мен, разпиляващ ме на милиони малки късове забрава. 

Само, защото не затвори вратата на излизане.


Няма коментари:

Публикуване на коментар